Aanbevelingen PGB

Wat is het een verlichting nu ik niet meer alles zelf hoef te doen (of althans proberen)! Mijn kinderen komen nu ook weer graag op bezoek, zij en ik vonden het altijd zo vervelend dat er allerlei zaken te doen en regelen waren, en het is ongelofelijk wat je ons uit handen neemt. Nu gaat alles ‘gewoon’door en hoeft er niets te blijven liggen. Duizend maal dank daarvoor! Dinie van D.


Het leven is écht veel beter nu ik deze ondersteuning heb om, met eigen regie, mijn leven te kunnen leiden zoals ik het graag wil. Deze intensievere zorg door een klein vast team is zo fijn. De losse, korte momentjes voorheen door de thuiszorg waren echt niet meer voldoende, nu kan ik het met ondersteuning van jullie nog lang een heel fijn leven thuis leiden, Kees.


Ik ben zo blij met je, het is niet zo, maar ’t lijkt alsof we alles samen doen!

Maria

Aanbevelingen

‘Zjosque, het was geweldig dat we door een gedeeltelijke eigen bijdrage (naast zorgkantoor)

dezelfde zorgverlener voor meer uren konden aanbieden aan mijn man. Hij kon al die verschillende gezichten niet meer verwerken en werd er erg boos en verdrietig van. Ideaal dat je deze mogelijkheid, met duidelijke afspraken en goed overleg wilde en kon aanbieden. Het heeft gezorgd dat wij meer ontlast waren en ik gewoon zijn partner kon blijven.

Mevr. W. L.

U KUNT ZORG INKOPEN VIA HET PERSOONS GEBONDEN BUDGET (PGB), GEMEENTE OF ZORGVERZEKERAAR.

geldAls je ondersteuning thuis nodig hebt en je hier geen eigen middelen en geen eigen netwerk voor hebt kun je in aanmerking komen voor ondersteuning via het pgb en andere kanalen. Bij dit proces kan ik je ondersteuning bieden, dit wordt meestal vergoed door de zorgverzekeraar.
Ik heb besloten om hier een stukje over te schrijven, omdat het een mogelijkheid kan bieden om direct bij mij noodzakelijke en gewenste zorg in te kopen.
Deze vergoedingen zijn beschikbaar voor een aantal categorieën waarvoor je hulp kunt aanvragen. Deze zullen hieronder worden benoemd en elders op de site omschreven.


WAT KUNT U HIERONDER LEZEN?

  1. Wat is het PGB?
  2. Hoe kom ik in aanmerking voor een PGB, of andere vergoedingen.
  3. Welke zorg kan ik inkopen via Zjosque Bergman.
  4. Hoe gaat het in zijn werk als ik via Zjosque activerende of ondersteunende begeleiding inkoop.
  5. Informatieve sites/ links.

 

AD 1). WAT IS HET PGB?

Een persoonsgebonden budget(PGB) is een vastgesteld geldbedrag waarmee je zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. Je kiest zelf de hulpverleners/ begeleiders uit. Met hen maak je afspraken over wat er gedaan moet worden. Dit wordt dan betaald vanuit je PGB- budget. Op die manier houd je de touwtjes van je leven in eigen handen.

 

AD 2). HOE KUN JE IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN PGB OF ANDERE VERGOEDING?

Samen gaan we analyseren binnen welke zorgwet je het beste terecht kunt voor een vergoeding voor de zorg(WLZ, WMO of zorgverzekeringswet). Belangrijk is dat je op de hoogte bent van alle eventuele voor- en nadelen. Dit gebeurt in een persoonlijk gesprek, wat in de regel op korte termijn gevoerd kan worden. Het is ingewikkelde materie en vaak zien cliënt of omgeving niet hoe dit systeem in elkaar zit, waardoor je vaak kansen misloopt. Hiervoor is meestal (vergoed) advies mogelijk. Ik heb hiervoor een specialiste ter beschikking die ook kan helpen met de aanvraag en documenten.

Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget, moet er een indicatie gesteld zijn. Hiervoor kun je je melden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ.) voor WLZ, of bij de gemeente voor WMO en jeugdwet . Voor zorgverzekeringswet is een verpleegkundige niveau 5 nodig.
Deze partijen beoordelen aan de hand van de wetgeving en je problemen en klachten of je recht hebt op zorg, hulp en\of begeleiding.
Vanuit al deze Zorgwetten ben ik als hulp/zorgverlener inzetbaar.

 

AD 3) WELKE ZORG KAN IK INKOPEN VIA ZJOSQUE BERGMAN

Wanneer je een geldige indicatie hebt kun je een zogenaamde zorgovereenkomst afsluiten met Zjosque Bergman voor:
a). Ondersteunende begeleiding(ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang).
b). Activerende begeleiding(leren omgaan met uw handicap of problemen, beter persoonlijk functioneren en veranderingen realiseren, (bijvoorbeeld zelfstandig gaan wonen of gaan werken)
c. Persoonlijke verzorging.
d. Palliatieve zorg.
e. Terminale zorg.
Al deze vormen worden elders op de site beschreven.

 

AD 4) HOE GAAT HET IN ZIJN WERK ALS JE ZORG INKOOPT VIA ZJOSQUE BERGMAN

Wanneer je hebt gekozen voor een PGB zoek je zelf de hulpverlener(s) met wie het klikt, met wie je zelf afspraken maakt en de financiën regelt. (Als er hulp nodig bij het maken van de aanvraag bij de SVB is kan ik deze hulp faciliteren, deze hulp wordt vaak vergoed)
Wanneer je voor mij kiest, sluiten we samen een zorgovereenkomst af, waarbij de afspraken zoals tijd, duur, invulling en betaling worden vastgelegd.(Deze overeenkomst kan ik aanleveren)
Volgens afspraak ontvang je achteraf een maandelijkse rekening met de daarop gemaakte uren en de soort geleverde zorg. De rekening en de zorgovereenkomst heb je nodig voor je eigen administratie, zodat je achteraf verantwoording kan afleggen over hoe het budget besteed is.

 

AD 5) INFORMATIEVE SITES/LINKS

Omdat er over het Persoonsgebonden budget veel is te schrijven en ik mij beperk tot hetgeen relevant is voor mogelijke cliënten van Zjosque Bergman, verwijs ik je voor meer informatie naar onderstaande websites.

*www.persaldo.nl Dit Is de belangenvereniging van en voor mensen met een PGB in Nederland. De site is ontstaan uit een initiatief van deze vereniging. Op deze site vind je alle actuele informatie en wetswijzigingen die mogelijk van invloed zijn op het PGB. Een zeer complete en duidelijke informatieve site.

*www.ciz.nl Staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Zij indiceren/ beoordelen of je volgens de wet recht hebt op hulp. Zij geven een indicatie af. Met deze indicatie kun je terecht bij een zorgverlener naar keuze. Kijk voor het C.I.Z. bij u in de regio op de genoemde site.

Aangesloten bij:

 


 
venvn a  nat hulpgids a  kiwa a LogoHP a  ptq footer a  rode kruis a

buro6 a

 

 

 

 

Gekleed lichaamswerk Praktijk Zjosque | Het Klokkendiep 11 | 5231WG Den Bosch | 06-10344766 | BTW: NL001929520B12 | Privacyverklaring

Sign in with LinkedIn