Relevante informatie over het Persoons Gebonden Budget (PGB)

Ik heb regelmatig te maken met vragen over het inzetten van het PGB.
Ik heb besloten om hier een stukje over te schrijven, opdat het voor anderen een mogelijkheid kan bieden om bij (Praktijk) Zjosque noodzakelijke zorg in te kopen.
Het PGB budget omvat een aantal categorieën waarvoor je hulp kunt inkopen.
(Praktijk) Zjosque komt voor twee categorieën in aanmerking. Alleen deze twee zullen hieronder worden beschreven.

 

Wat kunt u hieronder lezen?

1. Wat is het PGB?
2. Hoe kom ik in aanmerking voor een PGB?
3. Welke zorg kan ik inkopen via (Praktijk) Zjosque
4. Hoe gaat het in zijn werk als ik hier activerende of ondersteunende begeleiding inkoop.
5. Informatieve sites/ links.

 

Ad1). Wat is het PGB?

Een persoonsgebonden budget(PGB) is een geldbedrag waarmee je zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. Je kiest zelf de hulpverleners/ begeleiders uit. Met hen maak je afspraken over wat er gedaan moet worden. Dit wordt dan betaald vanuit je PGB- budget. Op die manier houd je de touwtjes van je eigen leven in handen.

 

Ad2). Hoe kan ik in aanmerking komen voor een PGB?

Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget, moet er een indicatie gesteld zijn. Hiervoor kun je je melden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ.) of het Bureau Jeugdzorg (voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problemen). Het CIZ beoordeelt aan de hand van de wetgeving en je problemen en klachten of je recht hebt op zorg, hulp en\of begeleiding. Het CIZ geeft alleen indicatiebesluiten af. Het zorgkantoor kent vervolgens het budget toe. Je kunt op het aanvraagformulier wel vermelden dat je gebruik wilt maken van een persoonsgebonden budget. Voor meer informatie over het CIZ, aanmeldformulieren, telefoonnummers in de regio etc. verwijs ik je naar hun website: www.ciz.nl

 

Ad 3) Welke zorg kan ik inkopen via (Praktijk) Zjosque

Wanneer je een geldige indicatie hebt, kun je een zogenaamde zorgovereenkomst afsluiten bij (Praktijk) Zjosque voor:
a). Ondersteunende begeleiding (ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang).
b). Activerende begeleiding(leren omgaan met uw handicap of problemen, beter persoonlijk functioneren en veranderingen realiseren, bijvoorbeeld zelfstandig gaan wonen of gaan werken).

 

Ad 4) Hoe gaat het in zijn werk als ik activerende of ondersteunende begeleiding inkoop via (Praktijk) Zjosque

Wanneer je hebt gekozen voor een PGB zoek jezelf de hulpverlener(s) met wie het klikt, met wie je zelf afspraken maakt en de financiën regelt.
Wanneer je kiest voor (Praktijk) Zjosque, sluit je samen een zorgovereenkomst af, waarbij de afspraken zoals tijd, duur sessie, en betaling worden vastgelegd.
Volgens afspraak ontvang je achteraf een rekening met de daarop gemaakte uren en de soort begeleiding. Activerende of ondersteunende begeleiding.
De rekening en de zorgovereenkomst heb je nodig voor je eigen administratie, zodat je achteraf verantwoording kan afleggen over hoe het budget besteed is.

 

Ad 5) Informatieve sites/links

Omdat er over het Persoonsgebonden budget veel is te schrijven en ik mij beperk tot hetgeen relevant is voor mogelijke cliënten van (Praktijk) Zjosque, verwijs ik je voor meer informatie naar onderstaande websites.

 

www.persaldo.nl Dit Is de belangenvereniging van en voor mensen met een PGB in Nederland. De site is ontstaan uit een initiatief van deze vereniging.
Op deze site vind je alle actuele informatie en wetswijzigingen die mogelijk van invloed zijn op het PGB. Een zeer complete en duidelijk informatieve site.

 

www.ciz.nl Staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Zij indiceren/ beoordelen of je volgens de wet recht hebt op hulp. Zij geven een indicatie af. Met deze indicatie kun je terecht bij een zorgverlener naar keuze. Kijk voor het C.I.Z. bij u in de regio op de genoemde site.

Aangesloten bij:

 standby a thuishulponline a rode kruis a

buro6 a

Sign in with LinkedIn