Aanbevelingen palliatieve zorg

Zjosque is een zeer prettige collega om mee samen te werken.

Zij levert uitstekende zorg aan cliënten, ook wat betreft de Persoonlijke Verzorging, begeleiding en eventuele huishoudelijke taken.

Het belang van de cliënt en zijn/haar naasten staat altijd voorop.

Zjosque heeft een rustige, zorgzame benadering wat de cliënt ten goede komt omdat ze prioriteiten kan stellen en een zeer goed inlevingsvermogen heeft .

Ik hoop nog veel met haar samen te werken, ze is een Top collega.

Collega Joland

Palliatieve zorg volgens WHO

(De Wereldgezondheidsorganisatie)

palliatieve zorg fotoPalliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

 

Bij palliatieve zorg:

  • is niet de genezing van de patiënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloed kan worden;
  • is de dood een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt;
  • is er aandacht voor lichamelijke én psychische klachten;
  • worden de psychologische en spirituele aspecten in de zorg geïntegreerd benaderd;
  • is er emotionele ondersteuning voor de patiënt en zijn naasten om zo actief mogelijk te leven;
  • is er emotionele ondersteuning voor de naasten om te leren omgaan met de ziekte van de patiënt en met eigen rouwgevoelens;
  • wordt, indien nodig, vanuit een team zorgverleners gewerkt, zodat aan alle noden van patiënten en naasten tegemoet kan worden gekomen, indien nodig ook na het overlijden van de patiënt (ondersteuning bij verliesverwerking);

 

Palliatieve zorg kan vroeg in het ziekteverloop aan de orde zijn, in combinatie met therapieën die levensverlengend zijn (zoals chemotherapie en radiotherapie). Palliatieve zorg kan ook (medische) onderzoeken omvatten die nodig zijn om pijnlijke, klinische complicaties te begrijpen en te behandelen.

Aangesloten bij:

 standby a thuishulponline a rode kruis a

buro6 a

Sign in with LinkedIn